Αστρολογικός χάρτης δωρεάν, προσωπικό ωροσκόπιο

Ο Αστρολογικός χάρτης δωρεάν είναι εδώ από το Zwdiasimera για να μπορεί ο καθένας να υπολογίσει τον ωροσκόπο του ή να μάθει σε ποιο ζώδιο και οίκο βρίσκονται οι πλανήτες σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησης του. Αναλυτικό προσωπικό ωροσκόπιο και Αστρολογικός χάρτης δωρεάν. Σημ: Αν δε γνωρίζετε την ακριβή ώρα γέννησής σας, επιλέξτε "Άγνωστη ώρα" και μην λάβετε υπόψη σας τον ωροσκόπο και τους οίκους στους πλανήτες.

Αστρολογικός χάρτης δωρεάν. Μάθε τα πάντα για το προσωπικό ωροσκόπιο σου.

Ο Αστρολογικός χάρτης δωρεάν είναι εδώ για να ανακαλύψεις τι χαρακτήρα έχεις, ποια τα προτερήματα και ποια τα ελαττώματά σου. Εντελώς δωρεάν μπορείς να υπολογίσεις και να μάθεις για το προσωπικό ωροσκόπιο σου. Σημαντικές πληροφορίες που καθορίζουν το χαρακτήρα, την ημερομηνία και ώρα γέννησης κάποιου υπολογίζονται σε ποιες θέσεις ή οίκους βρίσκονται οι πλανήτες. Πιο αναλυτικά:

Πλανήτες και οίκοι:

Κατά την ημερομηνία και ώρα γέννησης οι θέσεις των πλανητών και σύμφωνα σε ποιο ζώδιο βρισκόταν ο κάθε πλανήτης αλλά και σε ποιον οίκο βρισκόταν είναι κάτι που επηρεάζει το χαρακτήρα κάποιου, είτε στον επαγγελματικό είτε στον οικονομικό και αισθηματικό τομέα.

Ωροσκόπος:

Εκτός από το ζώδιο που διαμορφώνει το χαρακτήρα κάποιου μπορεί να έχει στοιχεία που σε σχέση με ένα πρόσωπο που έχει το ίδιο ακριβώς ζώδιο στην ουσία να μην μοιάζουν καθόλου ως χαρακτήρες. Αυτή η διαφορετικότητα μπορεί να προέρχεται από τον ωροσκόπο. Ο ωροσκόπος φέρνει πολλά χαρακτηριστικά στην καθημερινότητα κάποιου, μπορεί να είναι αντίθετο ακόμη και με το ζώδιο του.

Πλανητικές όψεις:

Εκτός λοιπόν από τους πλανήτες και σε ποια ζώδια βρισκόταν κατά την ημερομηνία γέννησης μας, στον αστρολογικό χάρτη υπολογίζουμε και τις όψεις αν υπήρχαν δηλαδή τρίγωνα, τετράγωνα ή αντιθέσεις μέσα στον χάρτη μας. Αναλυτικά όλες οι όψεις και το προσωπικό ωροσκόπιο, όχι απλά ,μαθαίνεις μια πληροφορία αλλά διαβάζεις και τι σημαίνει αυτό για το χαρακτήρα σου.